ADS BY VOICE

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ޣާޒީ ސްކޫލް

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއަދު ހަވީރު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އޮތް ފައިނަލް މެޗުގައި ހުޅުމާލޭގެ ޣާާޒީ ސްކޫލުން ވާދަކުރީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލާއިއެވެ. މި މެޗުން އެޓީމް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޯދީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލެވެ. ފެއާ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެވެ. މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޗެމްޕިއަން ޣާޒީ ސްކޫލުގެ މުހައްމަދު އައިހަމް އިބްރާހީމެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ނުވަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޑްރީމް ޓީމެއް ވަނީ މިއަދު އޮތް ވަނަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި ޓީމު ވަނީ 13އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ދުބާއީގައި ބާއްވާ އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވާދަކުރާ ސެލްޓަ ވިގޯގެ ބައެއް ވެރިންނާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޝެލް ސަލްގާޑޯ ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު