ADS BY VOICE

"އަންނަނީ އަންނަނީ"ގެ ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމެއް

- 9 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި "އަންނަނީ އަންނަނީ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ އެއްވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމް(ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން) ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެން ޝަރީފު(މުންދު) ވިދާޅުވީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަލިއަޅުވައިލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއަކީ ޒިންމާދާރު މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ކަމަށް ވުމުން އެ އެއްވުމުގައި ވަކި މައުޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގިނަ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮވުންތަކެއް ފާޅު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެެރެއިން އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދަތުރު ތަކަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުތަކެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފެށި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ކުރި ދަތުރުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށްވެސް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު