ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސިރިސޭނާ ވާދައެއް ނުކުރޭ!

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ މަހު އޮންނަ ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވާދަނުކުރައްވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުގައި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 41 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގައި މިހާރުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ނަމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް ސިރިސޭނާ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއިދުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނާ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައަށެވެ.

ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ސިރިސޭނާގެ ސްރީލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީން ވާދަކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމުމުގެ ބާރު އެޕާޓީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ރައީސް ސިިރިސޭނާއަށް ދެއްވާފައެވެ. ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައަށް ތާއިދުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސިރިސޭނާ ނިންމެވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަޝްވަރާއަށް ފަހުގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮކްޓޯބަރމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ދެޕާޓީގެ މެދުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ފަހުމްނާމާތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮތް އެސްއެލްއެފްޕީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސިރިސޭނާ ވަނީ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރު ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މާ އައުލާކަން ބޮޑުކަމަށް ބުނެފައެވެ. ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން ރައީސަށްވުރެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބާރުތައް ގަދަވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު