ADS BY VOICE

އުރީދޫއިން އަނެއްކާވެސް އާ ކަމެއް، މިފަހަރު ކްރޭޒީ ރޭސް!

- 7 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކްރޭޒީ ރޭސްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގް ބަޑްސް، އެޕަލް އެއާޕޮޑް، ގެލެކްސީ ވޮޗް، އެޕަލް ވޮޗް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 10 އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް އެއް ގޮތުގައި ޖެޓްސްކީ އެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކްރޭޒީ ރޭސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އަމާޒަކީ، އަހާލެވޭ ތަފާތު ސުވާލުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޖަވާބު ރަނގަޅުކޮށް، ކުއިޒުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭ ސްޕީޑް އަވަސްވާ ވަރަކަށް، ލިބޭ ޕޮއިންޓުވެސް އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. އެކި ލެވެލް ތަކަށް ބެހިފައިވާ މި ސުވާލު މުބާރާތުގައި ކުރެވޭނީ ކާރު، ރޭސިންގ އަދި ބައިކިންނާއި ބެހޭ ތަފާތު ސުވާލުތަކެވެ.

ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި އެސްއެމްއެސް ސުވާލު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖެހެނީ ، “GO” ޖެއްސެވުމަށް ފަހު 4242 އަށް މެސެޖެއް ކޮށްލާށެވެ.

ކްރޭޒީ ރޭސް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދޭ އިނާމުތައް ލިބޭނީ، ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ބޭފުޅުންނަށެވެ. މިގޮތުން، އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ސްކޯ އިތުރުވާވަރަކަށް، ގުރުއަތުން މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 10 އެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެެއިން ގުރުއަތުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް، މުޅި މުބާރާތުގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްއެއްގެ ގޮތުގައި، ޖެޓް ސްކީ އެއް ހަދިޔާކުރެވޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އާ ކަމެއް ނުކޮށް މި މަހުގެ ޑާޓާ ކޮޅު ދެވޭތޯ ބަލާބަލަ ކި މަކާ ކިހާ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެތަ މިހާރު

ހަބަރު