ADS BY VOICE

އައްޑޫ ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި މިރޭ ގުރު ނަގަނީ

- 11 months ago 0 - ސުހޭލާ

އައްޑޫ ސިޓީއިން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ފްލެޓް ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިއަދާ މާދަމާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓާއި، ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ މިރޭ އަދި މާދަމާ ރޭގައެެވެ.

އެގޮތުން ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ މިރޭ 20:30ގައި ނޫރާނީ ސްކޫލްގައެވެ. އަދި ހުޅުދޫ ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ 10:00ގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގަޔާއި ހުޅުދޫގައި އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓުތައް އަޅާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އަޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުން ހިތަދޫގައި 712، މަރަދޫގައި 164، މަރަދޫފޭދޫގައި 81، ފޭދޫގައި 247، ހުޅުދޫގައި 165 އަދި މީދޫގައި 131 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ ފްލެޓުތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މީގެ ދެމަސްކުރިން ހުޅުވައިލިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު