ADS BY VOICE

ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ރ. އިނގުރައިދޫ ޒުވާނެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައިބުރި ވެފައިވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މީހެއްގެއެވެ. އެމީހާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ އިނގުރައިދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. 

އެއަށްފަހު އެމީހާ ވަނީ ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރަކު "ވޮއިސް"އަށް ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެރަށު ކައިރީގައި އޮންނަ ތިލައެއް ކައިރީގައި ބަޔަކު ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޒުވާނާގެ ފައި ލޯންޗެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. 

0%

50%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު