ADS BY VOICE

މަންޓާގެ ސީޕްލޭނާއި އެކު އުދުހެން ތައްޔާރުވަމާ!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ދާާއިރާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާއިން ސީޕްލޭނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިއަދު އެ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޑީއެޗްސީ-6 ޓްވިން އޮޓާ މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. މިވައްތަރުގެ ޖުމްލަ ދިހަ ބޯޓު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންޓާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އެއާލައިންގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެއްޓުމާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ސީޕްލޭންގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. މި ސީ ޕްލޭންތަކުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހުންނާނެކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭންތައް ދަތުރުކުރާނީ ޝެޑިއުލްކޮށެވެ. މި ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން ޓިކެޓް ބުކްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މަންޓާއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ދަރަވަންދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެ ދަތުރުތަކަށް އާންމުންގެ ބޮޑެތި ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު