ADS BY VOICE

ޖީއެފްސީ: އިނގުރައިދޫއާއި ބޮޑުފުޅަދޫ ގަދަ16 ގައި ބައްދަލުކުރަނީ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރ.އިނގުރައިދޫގެ ޓީމާއި އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ޓީމްގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއް މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައުންޑް އޮފް 16މި މެޗް އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ 20:15ގައި ހުުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

މިމެޗަށް އިނގުރައިދޫ ޓީމުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާއި އެކު ނ.ހޮޅުދޫ ޓީމް ބަލިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެޓީމުންވެސް މިހާތަަނަށް ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ

މި މެޗު ބަލާލުމަށްޓަކައި އިނގުރައިދޫ ޓީމުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ދިއުމަށް އެޓީމުން ވަނީ އެދިފައެެވެ.

25%

0%

75%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު