ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީގެ އާ ދާއިރާ ރައީސުން: އިއާދު އަދި ސައިފް ފާތިހު

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ދާާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ދެ ދާއިރާއެއްގެ ރައީސުން ހޮވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިއްޔެ ހޮވާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަގާމާއި މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސެވެ.

އެގޮތުން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ހޮވިފައިވަނީ 48 ވޯޓުންނެވެ. އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ވާދަކުރި މުހައްމަދު ޝަރީފަށް ލިބިފައިވަނީ 37ވޯޓެވެ.

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ތަފްސީލަށް ބަލާލާއިރު، އެ ދާއިރާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހަސަން އިއާދު ސަލީމެވެ. އޭނާއަށް 112ވޯޓު ލިބުނުއިރު، އޭނާއާއި ވާދަކުރި ޚަދީޖާ ރީޝާއަށް ލިބިފައިވަނީ 86ވޯޓެވެ.

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ދެފަރާތަކީވެސް އެމްޑީީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިއްޔެގެ އިންތިޚާބުގައި ވަނީ މައްޗަންގޯޅި ދެކުުނު ދާއިރާާގެ ރައީސްކަމަށް އިސްމާއިލް އާތިފް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިބްރާހިމް ޝާޒް އަދި އެދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީކަމަށް އިބްރާހިމް އިރުޝާދު ހޮވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު