ADS BY VOICE

ހުސައިން އާދަމް ޝަހީދުވި އިރު ސިފައިން ތިބީ ފާރުބުޑުގަ ރޯން: ޝަހިންދާ

- 6 months ago 12 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދު ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ނަޞްެރުގެ ދުވަހުގެ ބަތަލުކަމުގައިވާ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ހުސައިން އާދަމް ޝަހީދުވެގެންދިޔަ އިރު، ސިފައިން ތިބީ ރޯންކަމަށް އެމްޑީއެންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޝަހިންދާ މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ބޭއްވި ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ކުރި ޓްވީޓަކަށް ރައްދުދެމުންނެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެފަރާތްތަކުން ގެނައީ ކޮން ނަސްރެއްގެ ވާހަކަތޯ ސުވާލުކޮށް، އެއީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ ދުވަހުގެ ވާހަކަތޯ އަހާފައެވެ.

"19 އިންސާނުން ރަހީނުކޮށް ބޯޓަކަށް އަރުވައިގެން އަރުވައިގެން ގެންދިޔައިރު، ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލިއިރު، ފާރުބުޑުގަ ރޯންތިބީ" ޝަހިންދާގެ ޓްވީޓްގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޝަހިންދާގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ އިސްވެ އެމްޑީއެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދި އޭނާއަށް ޗިޓުވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

75%

12%

12%

12 ކޮމެންޓް

އެއީ ސިފައިން ގެނައި ނަސްރެއް ނޫން. ސިފައިންނަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން ބަޔަކަށް ވިޔަސް ނަސްރު ލިބެނީ މާތް الله ދެއްވީމަ. އެދުވަހު ސިފައިންނަށް ނަސްރު ދެއްވީ މާތްالله. ސިފައިންނެއް ނޫން. ސިފައިން ކުރީ ނަސްރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތް

ސަހިންދާ ދައިތާ 3 ނޮވެންބަރ ގަ 1988 ދުވަހު ހުރީ ކޮންތާކުބާ؟ ޥާނުވާ ނޭނގުގެން ތިއުޅެނީ ހިތް އޮންނަމީހުން ރޯނީވެސް ، ހިތެއް ނޯންނަމީހަކައް ނޭނގޭން ރޯންވެސް ، ދެން ރޯލަން އާދޭ ފުލުސް އޮފީހައް ދަމާހަދާފަ ނުގެންނަނީސް

އޭނަ ޓެރަރިސްޓަކަށް ނުވޭތޯ؟ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކޮއްފަ ހުކުމް ކޮއްލީމަ ނިމުނީ މާގިނަވާހަކަ ނުދައްކާ! ދީނީ ނަސޭހަތެއް ދޭއިރަށް ޓެރަރިސްޓަކަށް

ޝަހިންދާ ތީދިވެއްސެކޭ ބުނާތީވެސް ލަނދުގަނޭ. ބަނދެގެން އޭނަ ގެންނަންވީ.އެދުވަހުރޯންތިބި ސިފައިންގެ ޕަވަރ ދައްކާލަންވީ.ނޫނީ ޝަހިންދާ ދެންމި ޤައުމަށް އެރިޔަ ނުދޭންވީ

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ އިސްމާއީލް ނަސީރު މަރުން ސަލާމަތުން ސަހިންދާ އާއި ހަމަޔައް އާދެވުނު ދުވަސް ކަމަށް ބަލަންވީނު ަަަަަ

ގައުމެއް، ދީނެއް މުހިންމު މީހެއް އެހެން ގަުމެއްގެ ރައްވެހިކަން ހޯދާ.. ރާއްޖޭގެ ރައްވެހިކަން އަތުލައި

ނުރޮއި ހިއްވަރުކޮށްލައިގެން ފުލުސްއޮފީހަށް އަންނައްވީނޫންތޯ ރީތިރޯޅިއެއްގަ ދާނެ މީހެއްތީ

މާރިޔާ ވެސް މީ ތިކަހަލަ މީހެއް..ސިފައިންނަށް ވަރަށް ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ..ސަހިންދާ އަދިވެސް މައިތިރިނުވޭ...އެހެންތާ ވާނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ ޕަވަރ ގަ މީނަ ހުރީ.

ހަބަރު