ADS BY VOICE

ޝިފާޒްގެ ކެމްޕެއިންވެސް ކުރިއަށް: ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިމަހުގެ 22ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު އެބަކުރިއަށްދެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި، މިހާރުވެސް ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިފާޒް ދަނީ ވާދަވެރި އަދި އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރޭ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ޝިފާާޒްގެ ކެމްޕެއިން ޖަަގަހައެއް ވަނީ މާލޭގައި ހުޅުވާފައެވެ. މި ކެމްޕެއިން އޮފީސް ހުންނާނީ ނަސަންދުރާ ފަހަތުގައިވާ ސަނދުބަރަކަ ގޯޅީގައެވެ.

މި ޖަހަގަ ހުޅުވުމަށް ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ފަރާތްތަަކަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ، ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޝިފާޒަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަދި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން އަލީ ޝިޔާމް، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކެރަފާ މުހައްމަދު ނަސީމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު