ADS BY VOICE

މަހާނައެއް ކޮންނަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި މަހާާނައެއް ކޮންނަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު 18:30 ގައި މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ކުޑަ މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި މަހާނައެއް ކޮންނަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

އުމުރުން 19އަހަރުގެ މި މީހާ ހައްޔަރުކުރިއިރު އޭނާ ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައިކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކުޑަމިސްކިތު ގަބުރުސްތާނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ވަޅުލާ ގަބުރުސްތާނެވެ.

ފޮޓޯ: ކުުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު