2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޯހިމެނުމެއް ބާއްވަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވޭ ބޯހިމެނުމުގެ ދިރާސާ 2021ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެގޮތުން ބޯހިނުމުގެ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވަނީ 20މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައެވެ. ބޯހިމެނުމަށް އަންނަ އަހަރާއި 2021ވަނަ އަހަރުގައި ޖުމްލަ 32މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން ބޯހިމެނުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2014ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއަކީ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެވެ. މި ދިރާާސާގެ ނަތީޖާއިން ގައުމީ އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތައް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބިދެއެވެ.

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު