ADS BY VOICE

ދެ ސްކައުޓުންނަށް މެންބަރު ހަސަންޓޭ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރޭ އޮތް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ޚާއްސަ ފިލާ ހާސިލްކުރި އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ދެ ސްކައުޓުންނަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މެންބަރު ހަސަންޓޭ މިކުދިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ދެ ސްކައުޓުން ކަމުގައިވާ ނިޝާހު އަބްދުލްޣަފޫރު އަދި އަލީ ފައުޒާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަތްޕުޅުންވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ޚާއްސަ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު އިނގުރައިދޫގައި މި ދެކުދިންނާއި އިތުރު ކުއްޖަކު މަސްހިފަން ގޮސްއުޅެނިކޮށް، ކުއްޖަކު ގެނބެމުންދިޔަތަން ފެނި އެ ދެކުދިން ވަނީ އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއް ނެތި، ގެނބެމުންދިޔަ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރެވުނު ހޭނެތިފައި އޮތްނަމަވެސް، ނިޝާހުއާއި ފައުޒާންގެ ފަރާތުން އެ ކުއްޖާއަށް ވަނީ ފުރަތަަމަ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މި ދެ ކުދިންގެ ހިތްވަރު، ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްކައުޓް އިދާރާއިންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު