ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ ގެކޮޅަށް ގެއްލުންދީފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ ގެކޮޅަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއް ބަަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެގޮތުން ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ އެގޭގެ ދޮރަށް ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާދީ، އިންޒާރުގެ ބަސްތައް ލިޔެފައެވެ.

ރޭ ފަތިހު މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު