ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ބަލަނީ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. އެ ބެންޗްގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ކޯޓު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި، ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލާއި މުހައްމަދު ސަމީރާއި އަލީ އާދަމް އަދި ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލްކުރެވިފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ދައުވާ އުފުލުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުންނާއި ޕީޕީއެމްއިން ދަނީ އެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދެމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ.ވޮޑަމުއްލާގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު