ADS BY IAC

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އާ ރެލީ- "ފުނޑާލައިިިފި"

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީ ހިމެނޭ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން "ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުނޑާލައިިފި ނަމުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ ރެލީއެއް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށާއި މި ރެލީގައި ބައިވެރިވުމަށް ދީނާއި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

"ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި ބާއްވާ މި ރެލީގެ މަގްސަދަކީ މި ސަރުކާރުން ދީނާ، ޤައުމާއި، އިޤްތިޞާދާއި، ޤައުމިއްޔަތު އަދި މިނިވަން ފަދަ އެތައްކަމެއް ފުނޑާލާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު ޝުއޫރު ފާޅުކުރުންކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ރެލީގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ރެލީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު