ADS BY VOICE

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އާ ރެލީ- "ފުނޑާލައިިިފި"

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީ ހިމެނޭ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން "ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުނޑާލައިިފި ނަމުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ ރެލީއެއް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށާއި މި ރެލީގައި ބައިވެރިވުމަށް ދީނާއި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

"ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި ބާއްވާ މި ރެލީގެ މަގްސަދަކީ މި ސަރުކާރުން ދީނާ، ޤައުމާއި، އިޤްތިޞާދާއި، ޤައުމިއްޔަތު އަދި މިނިވަން ފަދަ އެތައްކަމެއް ފުނޑާލާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު ޝުއޫރު ފާޅުކުރުންކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ރެލީގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ރެލީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު