ADS BY VOICE

މަޖިލިސް19ގައި ތަޅުމުން ބޭރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރަކަށް ރޮޒައިނާ

- 7 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ބޭރުކުރެވުނު އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރަކަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަައިނާ އާދަމް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރޮޒައިނާގެ ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ބަހުސްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރޮޒައިނާ ވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲއާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވި އިރު ވަނީ އެކަމަނާ ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ރިޔާސަތުން ޖާގަނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ނިޒާމީ ނުކުތުތާއެއް ނަގަން ޖެހެނީ ނިޒާމް ގެއްލޭ ކަމެއް ފާހަގަ ވުމުން ކަމަށާއި އަދި ނިޒާމީ ނުކުތާ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ރިޔާސަތުގެ އިޚްތިޔާރުގައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަމުންދާ އިރު، އެ ބަޖެޓަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތީގެން އެއްވެސް މީހެއް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ރިޔާސަތުން ހާމަކޮޮށްފަ. ތިބަގަ ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަން ހޯދަން. ޢެކަން ނިމުނުން ތިއަށް ކިޔާނީ ފާޑެއްގެ ބޮއްޔެކޭ... މީގެ އިތުރުން ތިކަނބުލޮ އޮތީ ބްލެކްލިސްޓް ވެފައި ކޮއްކޯފުޅާ ވާކުކުރައްވަން އުޅުއްވި ހިސާބުން.....

ހަބަރު