ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްެރަމަސިންހަ އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރަނިލް މި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

ނިމިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ސްރީލަންކާާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އެސްއެލްޕީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އިންތިޚާބުވުމާއި އެކު، ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ އަޑުވަނީ ގަދަވެފައެވެ. މި މަގާމުން ރަނިލް ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމާއި އެކު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައި އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން އޮންނާނީ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރަކާއި އޭނާގެ ކެބިނެޓެކެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި މަގާމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ލަންކާާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަގެ ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައެވެ.

އެސްއެލްޕީޕީގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް މަހިންދަ ލާާނެކަަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ގޯޓާބަޔަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު