ADS BY VOICE

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސުއޫދު އައްޔަން ކުރުމުން މަރުކޮމިޝަނަށް ވާނީ ކިހިނެއް: ހަސަން ލަތީފު

- 9 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

ސުއޫދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، މަރުކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަންކުރެއްވުމުން މަރުކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ދެންވާނެ ގޮތަކާމެދު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ސުއޫދު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ސުއޫދުގެ ނަން ފޮނުއްވި އިރު، ސުއޫދަކީ އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ސުއޫދު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމެވި އިރު، މިހާރުވެސް ސުއޫދު ހުންނެވީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގައެވެ. 

ސުއޫދުގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ދެން ފޮނުވާފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ފަނޑިޔާރު ރައޫފްގެ ނަމެވެ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލި މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

ޢެއްވެސް މައްސަލައެއްނެއް ހަމަރަގަލުވާނީ. ސުއޫދު ނެތަސް މަރުކޮމިޝަންވެސް އޮންނާނެ

ހަބަރު