ADS BY VOICE

މިހާރު މިފެންނަނީ ހިންގަން ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ލިބުނީމަ ވާގޮތް: ޒަލީފު

- 5 months ago 6 - ރިމާހް އިސާ

ގައުމު ހިންގަން ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ކަންކަން ވަމުންދާގޮތް މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކުރި މުހައްމަދު ޒަލީފު ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޒަލީފު މިހެން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިރޭ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެއްކި ވާހަކައިގައެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި ގުޅުމަށް 2016 ގައި ވިސްނުމަށްފަހު އެންމެ ރަގަޅު ލީޑަރަކީ ކޮބައިތޯ ވިސްނި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ރަގަޅު ލީޑަރަކަށް ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށްވާތީ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުނީ ކަމަށް ޒަލީފު ބުންޏެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ގައުމަށް ގެނެސްދިން ތަރައްގީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަލީފު ބުނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތަރައްގީކުރި އެއް ރަށަކީ އޭނާގެ އުފަން ރަށް ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫއަށް ގެނައި ތަރައްގީ މިހާރު ނައްތައިލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޒަލީފު ބުނިގޮތުގައި ތިނަދޫގައި ތިބި އެމްއާރުޑީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރައަށް ލިބުނީ މީހަކަށް 10 ރުފިޔާ އެވެ.

ޕީޕީއެމްއަށް ޒަލީފު ސޮއިކުރި ފޯމާއި ހަވާލުވީ މިރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

52%

0%

47%

6 ކޮމެންޓް

ޕީޕީއެމް ކޮން ގަދައެއްވާނީ

މޯލްޑިވިަން އައިޑޮލް އަކީ އަސްލާމްދީން ކުރިއެރުވި ދީނީ ބޮޑު ޖަމާއަތެއް ވިއްޔާ. ދެންޖެހޭނީ ގަބޫލުކުރަންތާ. ވަލީވެރިއެއް ތޯއްޗެއް........ހެހެހެ

ސާބަހޭ ދަރިޔާ .. ތީ ހީވާގި މީހެއް ... ގޮވަން ނޭންގޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރު ދިނުމާ ވާނެ ގޮއް މި ފެންނަނީ .. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން އަތައް ގޮވާފި .. އަވަހަށް ވެރި ކަމުން ފައިބާ .... ޔާމީން ދޫ ކުރޭ ... ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ޔާމީން ޖަލުން ނިކުންނާނެ . މިނިވަނެއް ގެ ގޮތުގައި ނި ކުންނާނެ

ޕީޕީއެމް ގަދަކުރީ.

ހަބަރު