ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

- 9 months ago 1 - ރިމާހް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓް ޔޫނިއަނުން ދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޕާޓީއަށް ދީފައިވަނީ ބުޝް ތެޗަރ ފްރީޑަމް އެވޯޑެވެ. މިއީ އެ އެވޯޑް ދެވުނު ފުރަތަމަ އަހަރުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި އެވޯޑާއި އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނިގޮތުގައި މި އެވޯޑް ދީފައިވަނީ އެޕާޓީން ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަަކަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިއުނިކްގައި ގާއިމްވެފައިވާ އައިޑީޔޫއަކީ 80އަށްވުރެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ޖަމާއަތެކެވެ.

މި ޖަމާއަތުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ކޮންޒަވޭޓިވް ކްރިސްޓިއަން ޑިމޮކްރަޓް، ސެންޓާ އަދި ސެންޓާ ރައިޓް ފިކުރާއި ގުޅޭ ޕާާޓީތަކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކަށް ދޭނެ އެވޯޑެއް މުސްލިމުންގެ އަތުގަ ނެތް

ހަބަރު