ADS BY VOICE

ގާންދީގެ އުސޫލުތަކާއި އަމަލުތަކުން ދިވެހިންނަށް ހިތްވަރު ލިބުނު: ރައީސް ނަޝީދު

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން އިންޑިޔާގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި މަހާތުމާ ގާންދީގެ އަމަލުތަކާއި އުސޫލުތަކުން ދިވެހިންނަށް ހިތްވަރު ލިބިފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މަހާތުމާާ ގާންދީގެ ހަނދާނުގައި ހެދިފައިވާ ރާޖްގަޓް ކިޔާ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގާންދީ އަކީ މިޒަމާނުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އެންެމެ ބޮޑު ހިތްވަރުކަމާއި މެދު ޝައްކެއްނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާގެ އުސޫލުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި އަމަލުތަކުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާންދީގެ ސިޔާސަަތުތައް ވަނީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންގޮސް، އަނިޔާވެރިކަމާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަކަށް ވެފައިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން މަހާތުމާ ގާންދީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ގާންދީގެ މަގުބަރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު