ADS BY VOICE

މެންބަރު ނިޔާާޒުގެ ހޫނުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ގާސިމަށް!

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންހެނުންނަށް ކައުންސިލްތަކުން ކުއޯޓާ ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި ބަސްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހޫނުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ގާސިމް ވަނީ މީގެ ކުރިން އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ކުއޯޓާ ދިނުމަކީ ފިރިހެނުންގެ ހައްގުތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގަނެވޭކަމެއްކަމަށާއި، އެއީ އަންހެނުން ދަށްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަނީ ކުއޯޓާ ދިނުމާއި ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ގޮފި ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހުކުރުމަށް ރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވަނީ އަންހެނުންނަށް ކައުންސިލްތަކުން ކުއޯޓާ ދިނީ އެފަރާތްތަކަށް މަލާމާތްކުރަންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ނިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ސައިހަދާ، މާފަތި އަޅުވާ، ގޭދޮށް ކުނިކަހަން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ބޯދާ ނާތަހުޒީބީ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް އަންހެނުން ބައިވެރިކުރައްވާ"، ގާސިމަށް އަމާޒުކުރައްވާ ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

33%

66%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު