ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ތޭރަ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކޯޓުން ބޭރުން ކައިވެނިކޮށް، ބަލިވެ އިންދެ ވިހޭ 13 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ހަވީރު ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ވިސްނުންކަމަށް ބެލެވޭ އާއިލާއަކުން، އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމުކޮށްގެން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދީ އަދި ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ އެކުދިންނަށް އިހުމާލުވާކަމަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ހަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންމިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހަ ކުއްޖަކު ވަނީ، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް ނަގައިފަ އެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ރޭޕްކޮށް، 13 އަހަރުގައި ވިހެއި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިރިހެން މީހާ ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29ގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، 13 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ ވިހޭ ދަރިފުޅާއި ހައްޔަރުކުރި 29 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ޑީއެންއޭ ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އެކުްޖާގެ ދެވަނަ ކައިވެންޏެވެ. ކުއްޖާގެ އުމުރުން ބާރަ އަހަރުގައި ފުރަތަމަ މީހާއާއި ކައިވެނި ކުރުވާފައިވަނީވެސް ކޯޓުން ބޭރުންނެވެ. ދެވަނަ މީހާއާއި ވސް ކައިވެނި ކުރުވީ މައިންބަފައިންގެ ރުހުމުގައި ކޯޓުން ބޭރުންނެވެ. އެކައިވެންޏަށް ވަނީ ދަރިޔަކު ލިބިފައެވެ.

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަނީ ކުޑަ ކުއްޖަކާ މެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

0%

75%

25%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު