ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޮރިސް ދިފާއުކުރައްވައިފި

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު މިހާރުވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޮރިސް ޖޯންސަން ދިފާއުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މަގާމު ބޮރިސް ދިފާާއުކުރެއްވީ، އެމަނިކުފާާނު އިސްކޮށް ހުންނަވާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީން އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު 1:30އާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 650ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ބޮރިސްގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީން ވަނީ 364ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި މަޖިލީހުގެ އަހުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާނެ އަދަދަކީ 326އެވެ.

ބޮރިސްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޖެރެމީ ކޯބިންއާއި އޭނާގެ ލޭބަރ ޕާޓީއެވެ. ލޭބަރ ޕާޓީއަށް މި އިންތިޚާބުގައި ލިބިފައިވަނީ 203ގޮނޑިއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ލޭބަރ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއާއި އެކު، އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން ވަކިވުމަށް ޖެރެމީ ކޯބިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ކެމްޕެއިންގެ މައިގަނޑު ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ވެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތު ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން ވަކިވުން، ނުވަތަ ބްރެކްސިޓްގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމެވެ. އެހެންކަމުން އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި އެކު ބްރެކްސިޓްގެ މަސައްކަތް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް މުރާސިލުން ލަފާކުރެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު