ADS BY VOICE

ޒަހަމުތަކާއެކު މިފަހަރު އެއްލައިލީ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް

- 7 months ago 9 - އިނާޒް މޫސާ

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު، ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އެއްލައިލާފައި އޮތް މީހަކަށް އައިޖީއެމްެޗުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފުލުހުން ބުނީ، މިރޭ 11:26 އެހާކަންހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި މީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައި ވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮއްވައި، ފުލުހުންކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެެވެ.

އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ އޭނާގެ އަތުން ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް ކަމަށާއި ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަކީ އޭނާގެ ވޮލެޓް ފޭރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ އަތުގެ ކުޑަ ހުޅުން މަތިން 2-3 އިންޗިވަރު ފުންކޮށް ކަފާލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިރޭ މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު އެއްލައިލާފައިވާ މީހަކު ފެނުނު އިރު، މިމަހަުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ޑްރައިވަރަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

9%

76%

13%

9 ކޮމެންޓް

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާނުލާ ހައްލެއް ނެތް މިކަން ކުރަން ކެރިގެން އަމާންކަން ލިބެން އޮތީ

ޖަލުގަ ތިބިހަާ ބޮޑެތހި ކުއްވެރިން މަގުމަތީގަ ދުޫކޮށްލާފަ. ރައްޔިތުން ނަށް އަމާން ކަމެއް ނެތް

މާލެ ދާންވެސް މަ ބިރުގަނޭ މިހާރު. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޢިވިގެން ދަނީ ބިރުވެރި ޢިންޒާރެއް!!!!

ފޭރެވޭ މީހާއަށާއި ފޭރޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭނަމަ "ފޭރެން އުޅުމުގެތެރޭ ޒަޚަމް" ނުވެ ފޭރިގަނެގެން ދެވުނީހެއްނު. މިދެން ކިހާ ބޮޑު މުސީބާތެއް.

މަރަށް މަރު ނުހިފާނަމަ ދުވަހެދުވަހަކަށް މިފަދަކަންކަން ދާނީ އިތުރުވަމުން

ދެން މިވެރިން ހައްޔަރުގަ ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތްތަ. ކޯޓުން ދޫކޮއްލުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަންވެއްޖެ އެއްނު. ޢެކަކުވެސް މަރުވާކަށް ނުޖެހޭ.

މި އަޅެ ފަޅު ރަށެއްތަ؟

ހަބަރު