ADS BY VOICE

ފޮރެންސިކް ދާއިރާއިން ތަމްރީން ހޯދުމަށް 20ފުލުހަކު އިންޑިޔާއަށް ފުރަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފޮރެންސިކް ދާއިރާާގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުުރުކޮށް ތަމްރީން ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 20އޮފިސަރަކު އިންޑިޔާގެ ގުޖުރާތަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިމަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މި އޮފިސަރުން ދިއުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ގާންދީނަގަރުގައި ހުންނަ ގުޖުރާތު ފޮރެންސިކް ސައިންސަސް ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.

ކްރައިމް ސީން މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޯހެއްގައި މި 20 އޮފިސަރުން އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށްދާއިރު، މިހާރުވެސް އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި 20ދިވެހި އޮފިސަރުން ދަނީ ޑީއެންއޭ ފިންގަރޕްރިންްޓް ދާއިރާގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ. މި ކޯސް ނިމޭނީ މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައިވެސް ފޮރެންސިކްގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންޑިޔާއަށް ދިވެހި ފުލުހުން ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ވަނީ ޖީއެފްއެސްޔޫގައި ސަތޭކަ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ޖާގަ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައެވެ.

ޖީއެފްއެސްޔޫއަކީ ފޮރެންސިކް ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ތަނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު