ADS BY VOICE

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ތައުޒިޔާ ފޮނުވައިފި

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު ސުލްތާން ގަބޫސް ބިން ސަޢީދު އަލް ސަޢީދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި މެސެޖް ފޮނުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ހިތާމައާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަކީ އޮމާނަށް ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން ގަލްފް ސަރަހައްދާއި ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ފަރާތެއްކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސުލްތާން ގަބޫސްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ދަންނަވާފައެވެ. އާލާސްކަންފުޅާއި އުޅުއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީއިރު އުުމުރުފުޅަކީ 79އަހަރެވެ.

ސުލްތާން ގަބޫސްގެ ދަރިކަލަކާއި އަންބެއް ނުހުރެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު