ADS BY VOICE

އައްޑޫގެ މޭޔަރ ސޯބެއަށް ނިޒާރުގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް!

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޞާދިގު (ސޯބެ)އަށް މޭޔަރކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސޯބެއާއި ދެކޮޅަށް މޭޔަަރކަމުގެ މަގާމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ މެންބަރ މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އެެއްކުލާހެއްގައި ނަތީޖާ ނުނެރެވި 10 އަހަރު ރިޕީޓް ވުމަކީ ތަޖުރިބާނޫންކަމަށާއި އެއީ ފެއިލްވުންކަމަށެވެ.

"ސިޔާސީ ކަންކަން ވެސް މިމިންގަޑުން ކިރާލެވިދާނެ"، ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ ދެ ދައުރުގައިވެސް އެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަން ކުރެއްވީ ޞާދިގެވެ. ނަަމަވެސް ޞާދިގުގެ މޭޔަރކަމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު