ADS BY VOICE

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މެދުފަންތީގެ 1300 ފްލެޓް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

- 4 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން، ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި އިމާރާތްކުރި މެދުފަންތީގެ 1،300 ފުލެޓް ވިއްކަން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން، ސީމެކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މެދުފަންތީގެ 1،344 ފްލެޓް ދަނީ އަޅަމުންނެވެ. މިއީ، ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 1،000 ފްލެޓް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް ހުޅުމާލޭގައި 700 ފްލެޓްގެ މަޝްރޫއަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ކުންފުންޏެކެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މަހު ވިއްކަން ހުޅުވާލާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވިއްކާނެ އަގެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ބާރަ ފަންގިފިލައާއި ސާދަ ފަންގިފިލާގެ މި ފްލެޓްތަކަކީ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެކެވެ. އަދި ޕާރކްކުރާނެ ތަންތަނާއި ކޮމަރޝަލް ވިޔަފާރިތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް މި އިމާރާތުގައި ހުރެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ފުލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި 7،000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ވެސް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އަދި ފުލެޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

92%

7%

1 ކޮމެންޓް

ޙުރިހަަ ފުލެތެއް ވިއްކަަ ހުސކޮހލަނި ކޮބަަ ފުލެތު ލިބެނެކަމަސް ލިުން ލިނުބު މިހުންނަން ނުލިބެތަ

ހަބަރު