ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގެ ކޯޗުކަމަށް ރިވާލްޑޯ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ

- 5 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗުކަމަށް ބްރެޒިލް އާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ގެނައުމަށް މަަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އާ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖުދާން އަލީ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ.

ޖުދާން ބުނީ އޭނާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސީނިއަރ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިއަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ ކުރިން ކޯޗެއް ހޯދުންކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ފަސް އަހަރުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ގާތުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކަކީ ޓެކްނިކަލީ މޮޅުބައެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯޗެއް ހޯދާއިރު ބަލާނީ އެ މޮޅުކަން ގެނެވޭނެފަދަ ފަރާތަކަށް ކަަމަށް ޖުދާން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ކޯޗަކަށްވުމަށް ދާދިފަހުން ޔުއެފާ އޭ ލައިސަންސް ހޯދި ރިވާލްޑޯއާއި އިނގިރޭސި 21 ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗް ކޮށްދިން ޕީޓާ ރީޑްއާއިވެސް ވާާހަކަ ދައްކާފައިވާާނެކަމަށެވެ.

ޖުދާނަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ 150އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެފްއޭއެމްއިން ޖުދާންއާއި އެކު ހަދާފައިވަނީ ދިހަ އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

0%

50%

50%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު