ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މި ލިސްޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 93،000އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފޯމް ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި އޮފީހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާާނެކަމަށް އެޕާޓީން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިމަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި 1300އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވާދަކުރެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު