ADS BY COCA COLA

ހަތަރު ޒުވާނަކު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި "ހާ ޓު ސީން" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ދަތުރެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ދިވެހި ހަތަރު ޒުވާނަކު ކުރާ މި ދަތުރުގައި ހދ.ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ ދެމެދުގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

185ރަށަކަށް ކުރާ މިދަތުރު ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ އަހަރާއި ބައިގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި ދަތުރުގައި އެފަރާތްތައް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ރަށަކާއި ގުޅޭގޮތުން 45މިނެޓުގެ ވްލޮގެއް ހަދައި ޔޫޓިއުބަށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޚާއްސަ ހަރަކާތް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ މި މަހު ގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

25%

0%

75%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު