ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އިހަވަންދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރަކު ޕީީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހއ.އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރަކު އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ރޭ ޕީޕީއެމްއިން އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ އަހްމަދު ރިޟްވާނެވެ.

ރިޟްވާންގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރިޟްވާން ވަނީ އެމްޑީޕީއާއި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އަދި އެބޭފުޅާ ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ރަށުކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި 2017ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ފަސް މެންބަރުން އިންތިޚާބުވިއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބުނީ ރިޟްވާނަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު