ADS BY VOICE

ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ޗައިނާއަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް: އެއް މިލިޔަން މަސްދަޅު!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއް މިލިއަން މަސް ދަޅު ހަދިޔާކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފޮރިން މިނިސްްޓްރީގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސްދަޅުތައް ރަމްޒީގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެއްވީ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. މަސްދަޅުތަކާއި ޗައިނާގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެލެއްވީ ސަފީރު ޝަންގ ލިޝޮންގ އެވެ.

މި މަސްދަޅުތައް އެގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ނިންމެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޗައިނާގައި މިވަގުތު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ޗައިނާ ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބިކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދިނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން ތިބީ ޗައިނާ ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާއިއެކުގައިކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު