ADS BY VOICE

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ބާޣީއަކަށް ވެވެން ނެތްކަމަށް!

- 3 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބާޣީއަކަށް ވެވެން ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާއި އެކު ހިނގައިދިޔަ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝިއުޒް، "ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރިކުރަން" ނަމުގައި ނެރުނު ލަވައެއްގެ ބައިތެއް ޓްވީޓްކުރައްވާ އެމަނިކުފާާނު މިރޭ ވަނީ ބާޣީއަކަށް ވެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މަ ޗިސްޗިސް ކޮށްލިޔަސް މަ ފިސްފިސް ކޮށްލިޔަސް، ނެތޭ ވެވޭކަށް ބާޣީއަކަށް" ރައީސް ނަޝީދު ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 7ގައި ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހުނީ ފުލުހުންނާާއި،ސިފައިންނާާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގި ބަޣާވާތެއްގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރުވެގެންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިހާާރުވެސް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އެކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށްވެސް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު