ADS BY VOICE

"ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވާ މަންޒަރު ފެންނާނެ"

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ، ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށް، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަން ފުރޮޅިގެންދާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިޚާބެއްް ބާއްވަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކައިގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެދުތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނިންމި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދޮޅު އަހަރުވުމުން އިންތިހާބެއް ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވެ އިންތިހާބު އިދިކޮޅުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން މިޑްޓާމް އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

''ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް އެބަޖެހޭ މިޑްޓާމް އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން. އެ އިލެކްޝަނަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެ ޖާގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވެން އޮތީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީގެން.'' އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރު، އަޅައިކިޔާ އިރު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން މާ ރަނގަޅު ކަމަށް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ބުނެފި ނަމަ އާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް މަގުފަހިވެ، ވެރިކަމާ އަލުން ޕީޕީއެމުން ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ދޭންވީ މެސެޖަކީ ބޭނުންވި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތާއި އިންސާފު މި ސަރުކާރަށް ހޯދައި ނުދެވުނު ކަމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު