ADS BY VOICE

ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރި ޚާއްސަ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ 12:00 ފެށިގެން ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ވަނީ އުވާލާފައެވެ. މި މަޖިލިސް އުވާލުމަށްފަހު އާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގެޒެޓްގެ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުގެ ގާާނޫނު އަސާސީގެ 70ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި، 33ވަނަ މާއްދާގެ ދެވަނަ ޕެެރެގްރާފްގެ ސީ އަދި ޕާލިމެންޓްރީ އިލެކްޝަންސް އެކްޓްގެ ސެކްޝަން 10ގެ ދަށުން މިހާރުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލައި، އާ މަޖިލީހެއް މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާގޮތަށް، ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕްްރީލް މަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 

ސްރީލަންކާާގެ މިހާރުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލާނެކަމުގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ގޯޯޓާބަޔަ މަގާމާއި ހަވާލުވުމާއި އެކު ވަނީ ދެކެވިފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އެކިއެކި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މިހާާރުވެސް ދަނީ އާންމު އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެގައުމުގެ ގާާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕާޓީއަކީ ރައީސް ގޯޓާބަޔައާއި އިދިކޮޅު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަަަަނަލް ޕާޓީ ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު