ADS BY PIZZA KITCHEN

ވ.ތިނަދޫއާއި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އަރާފޭބުން ވަގުތީގޮތުން މަަނާކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވ.ތިނަދޫއާއި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އަރާފޭބުން ވަގުތީގޮތުން މަަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ އިޓަލީ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުވާފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، އެފަރާތާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ފަރުކޮޅުފުށީގައި އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ފަތުރުވެރިންނާާއި ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ، އެރަށަށް ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަދި ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީގެ މީހަކު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަފަހުން އެ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ރިސޯޓަށް އަރާފޭބުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަދި އެ ފަތުރުވެރިޔާއާއި ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓްވި އެ ރިސޯޓްގެ ޑޮކްޓަރެއް އެކަހެރިކުރެވިފައިވާކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު