ADS BY VOICE

އާސެނަލްގެ ކޯޗް އާޓޭޓާ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - އަމީން

އާސެނަލްގެ ކޯޗް އާޓޭޓާ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އަދި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗުވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

ADS BY ORCHID

އާސެނަލްވަނީ އެޓީމުގެ ޓްރެއިނިންގ ދަނޑު ބަންދުކޮށް ކޯޗް އާޓޭޓާއައި ކޮންޓެކްވެފައިވާ ކްލަބުގެ މުވައްޒަފުން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައެވެ. ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އާޓޭޓާ ބުނީ ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތަށް އެނބުރި ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ލީގު މެޗުތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކްލަބްތަކާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިމަޖެންސީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ސޮކާ ލީގް، ޑަޗް ލީގް، ޕޯޗުގަލް ލީގް، އިޓާލީ ލީގް، އަދި ސްޕެއިން ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު