ADS BY VOICE

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ޔޫރޯ 2020 ފަސް ކުރަނީ؟

- 4 months ago 0 - އަމީން

ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޔޫރޯ 2020 ފަސް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާއިން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް ފޯރާފައިވާތީވެ ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޔޫރޯ 2020 މަދުވެގެން އެއް އަހަރަށް ފަސް ކުރުންކަމަށް ޔޫރަޕުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ކްލަބް ފެންވަރުގަ އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގަ ކުޅެވޭ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޔޫރަޕުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ 2020 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން 12 އިން ޖުލައި 12 އަށެވެ. 

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ސޮކާ ލީގް، ޑަޗް ލީގް، ޕޯޗުގަލް ލީގް، އިޓާލީ ލީގް، އަދި ސްޕެއިން ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު