ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19: މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރޮނާލްޑޯ އެދެފި

- 4 months ago 2 - އަމީން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއައި ގުޅިގެން މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދެފިއެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދިން މެސެޖަކުންނެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި މެސެޖް ދެނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތަގައި ނޫން ކަމަށައި ނަމަވެސް ދަރިއެއް، ބައްޕައެއް، އަދި އިންސާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށްވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

''އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ރައްކާކުރުން އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ މުހިންމުވާނެ.'' އޭނާ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއިން ވަކިވެގޮސްފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކައި ވައިރަސްޖެހި އެއިން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޭނާގެ ޓީމް މޭޓް ރުގާނީ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު އޭނާގެ ހަނދާންތައް ވާކަމަށްވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މެސެޖް ނިންމާލަމުން ރޮނާލްޑޯވަނީ ވައިރަހުގެ ނުރައްކަލައި ކުރިމަތިލާ، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު އޭނާގެ ސަޕޯޓް ވާކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. 

83%

0%

16%

2 ކޮމެންޓް

ޑިއާ މަރިއްޔާ، މެސީވާ ބިރުން ފިލައިގެން ހުރިތަނުން ނުއެއް ފިލާ! ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ހޯދަންއުޅޭ މީހެން

ސީއާރް7 ސަޅި އޭ ބުނަނީ މިހެންވެ. ކޮބާ މެސީ؟

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު