ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުވާާ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ވިލަމެންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެ

- 2 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުވާާ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ވިލަމެންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ވިލަމަންދޫ އައިލަންޑް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

‏ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން އެ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، އެ ރިސޯޓް ލޮކްޑައުން ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުން އެ ރިސޯޓް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެ މުވައްޒަަފަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ކުރެއްދޫއަށް ދިޔަ ފަރާތެކެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު