ADS BY PROSSIMO

ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފޮގްބާ ފަންޑްރެއިސްކޮށް ފައިސާގެ އެހީދެނީ

- 1 year ago 2 - އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތަރި ޕޯލް ޕޮގްބާ ފަންޑްރެއިސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފް އަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް ނިންމާފައެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕޮގްބާ މި ފަންޑްރެއިސާ ފަށާފައިވަނީ އޭނާގެ 27 ވަނަ އުފަންދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް މިހާހަރަށްވުރެ ބާރަށް ފެތުރިއްޖިއްޔާ އޭގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ފަންޑްރެއިސާ އެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވުން ކަމުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފަންޑްރެއިސް ކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެލްތް ވޯކަރުންނަށް ޑިސްޕޯސަބަލް އަންގި، ސާޖިކަލް މާސްކް، އަދި ވެންޓެޑް ގޮގޮލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

އިފް އޮންލީ ހީ ޝޯޑް ދިސް ކައިންޑް އޮފް ކޮމިޓްމަންޓް އެޓް މެން ޔުނައިޓެޑް

ރޮނޭ ކުރި ވަރެއް އެކަކަށްވެސް ނުކޮށްދެވޭ. މިލިއަނުން ލިބޭއިރު ލައްކައިން އެހީވާން ކީތްތަވާނީ

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު