ADS BY VOICE

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ދިވެއްސަކު ފެނިގެން ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ‏ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ‏ކޯވިޑް19‬⁩ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޖޭ. އޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު