ADS BY VOICE

ސިޔާސީ މަގާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އިގްތިސާދީ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ މަގާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަދު ހަވީރު ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމީ އިތުރު ބުރައެއް މިވަގުތު އުފުލުމަކީ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވަނީ ސިޔާސީ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިމާވާނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު މިއަދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު