ADS BY VOICE

މަންޓާ އިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިން މަންޓާ އެއާ އިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މަންޓާއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެ އެއާލައިންއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

މަންޓާ އެއާއިން ދަރަވަންދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫއަށް ކުރާ އޭޓީއާރު ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ބުނީ އެޕްރީލްމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރަވަންދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުރާނީ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ކަމަށް މަންޓާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ހާލަތު އޮތްގޮތުން އޭޓީއާރު އަދި ސީޕްލޭންގެ ޗާޓަރު ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރަން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށް މަންޓާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ބޭއްވި ކަމުގައިވިޔަސް، މަޖުބޫރު ނޫން ދަތުރުތައް ނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މަންޓާގެ ވެބްސައިޓުން ޓިކެޓްތައް ގަނެވޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު