ADS BY VOICE

76 ދުވަހަށްފަހު ވޫހާން ޝަހަރު ހުޅުވާލައިފި

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ހޫބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ޝަހަރުގެ ލޮކްޑައުން، 76 ދުވަހަށްފަހު އުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން ޗައިނާ ގަޑިން ދަންވަރު 00:00އިން ފެށިގެން އެ ޝަހަރުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެ ޝަހަރަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހަތު ރަނގަޅަށް ހުރި އެ ޝަހަރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައްވެސް އެ ޝަހަރުން ބޭރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ވޫހާންގެ ފުރަބަންދު އުވާލިތާ މަދުގަޑިއިިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި 65،000އެއްހާާ މީހުން ވަނީ އެ ޝަހަރު ދޫކޮށް އެހެން ތަންތަނަށް މަތިންދާބޯޓާއި ރޭލުން ގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުގައިވާ އެޕްލިކޭޝަންއަކުން ސިއްހީ އަދި އަމިއްލަ މައުލޫމާތުތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރަން ޖެހުނެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މި ފުރަބަންދު އުވާލި ކަމުގައިވިޔަސް، މަގުބޫލު އުުޒުރަކާއި ނުލައި މެނުވީ އުޅޭ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް ވޫހާންގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

އަދި މާާސްކް އެޅުމާާއި މީހުންގެ ގައިގެ ފިިނިހޫނުމިން ފަދަ ކަންތައްތައް ބެލުން ކުރިއަށްދާނެގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު