ADS BY VOICE

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރ.އިނގުރައިދޫއިން ބިން ދޫކުރަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ރ.އިނގުރައިދޫއިން ބިން ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެރަށުން ކުއްޔަކާއި ނުލައި 163 ބިން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ކޮވިޑް19 ސްކޭނިން ކައުންޓަރުން ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް 11:00 ން 12:00 އަށް އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. މިގޮތުން ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 16 އޭޕްރީލް 2020 ގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަން ޖެހެއެވެ. 

ދަނޑުބިން ދޫކުރާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ބިމެކެވެ. އަދި ބިމަށް އެދެވޭނީ އެގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބިމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު، ދޫކުރެވެން އޮތް އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނަމަ ބިން ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.

މިދަނޑުތަކުގައި ހައްދަންވާނީ ކުރު މުއްދަތުގައި ނަފާލިބޭ ގޮވާމާއި ތަރުކާރީއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން، ބިމަށް އެދޭ ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުސް ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ އެގޭބިސީއަށް ދަނޑު ބިމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު